REČ VETERINARA

Kako protiv trovanja pasa?

Opšti principi lečenja svakog trovanja zasnivaju se u njegovom brzom otkrivanju i identifikaciji, prekidu delovanja otrova, što bržem eliminisanju iz organizma i u primeni specifičnih antidota (protivotrova)... Kojih?

Piše Vesna Đurković, dipl. vet

Veoma je važno što pre primetiti simptome trovanja i započeti terapi­ju. Na nesreću vlasnika ta terapija ne daje često očekivane rezultate, pa se dešava i da životinja ugine.

Opšti principi lečenja svakog trovanja zasnivaju se u njegovom što bržem otkrivanju i identifikaciji, prekidu delovanja otrova, što bržem elimisanju iz organizma i u primeni specifičnih antidota (protiv­otrova).

Ukoliko nam nije poznata vrsta otrova (što je u praksi i najčešći slučaj) sprovodimo simptomatsku terapiju. Prvenstveno vršimo eliminaciju otrova iz organizma, ukoliko je to moguće. U slučaju da se otrov resorbovao pokušavamo da ga u telu učinimo neškodljivim.

ELIMINACIJA OTROVA

Eliminacija otrova započinje izazivan­jem povraćanja i to se radi aplikacijom rastvora plavog kamena ili kuhinjske soli, a najefikasniji način uklanjanja sadržaja je ispiranje želuca i creva koje se vrši po­moću sonde, pri čemu se u želudac ubacu­je voda ili antidot. Creva se prazne doda­vanjem lansansa i kod tih zahvata mo­ramo biti oprezni kako ne bismo izazvali dodatne teškoće kao što je, na primer, per­foracija (oštećenje, bušenje) želudačnog ili crevnog zida.

Gotovo kod svih trovanja indicirano je, posle ispitivanja, davanje adsorbentnih sredstava (najčešće medicinski ugalj) čiji je zadatak da vežu za sebe ostatke otrova.

Kod malih rasa pasa i štenadi otrov se eliminiše primenom duboke klizme, ali to se radi samo u slučajevima kada od momenta trovanja nije prošlo više od dva časa jer u suprotnom one mogu biti kon­traindikovane.

Otrovi iz organizma se mogu eliminisati i putem bubrega, davanjem glukoze i drugih medikamenata koji pojačavaju dicerezu.

Dok sprovodimo lečenje sve vreme pratimo stanje srca, krvotoka, disanja i, istovremeno, sprovodimo simptop­matsku terapiju. Primenom određenih lekova održavamo ove funkcije u nor­malnim granicama. Pritom je veoma bitno i praćenje telesne temperature i njena eventualna korekcija.

Stanje, odnosno boja sluzokože nam ukazuje na eventualno krvarenje, tj. poremećen pro­ces zgrušavanja krvi (što se najčešće dešava kad životinja pojede pripremlj­ene mamce za trovanje pacova) pri če­mu dajemo sredstva za zaustavljanje kr­varenja, odnosno za jačanje zidova krvnih sudova.

ANTIDOT TERAPIJA

Drugi način lečenja trovanja je anti­dot terapija. Ona će biti uspešna samo ako pouzdano znamo o kom otrovu je reč. Antidot (protivotrov) ima, dakle, zadatak da neutrališe otrovne materije u organizmu.

Takođe, u svakoj situaciji moramo da pazimo da primenom pojedinih sredstava na pogoršamo stanje, tj. ne ubrzamo resorpciju otrova. Navešću samo jedan primer koji odgajivači često primenjuju, a to je davanje otrovanom psu - mleka! Zapamtite, mleko se nikada ne daje kod trovanja otrovima koji se rastvaraju u mastima!

Celokupno lečenje psa traje od četiri do šest dana. S obzirom na to da trovanje nas­taje kao posledica nepažnje ili zlih namera i da vrlo često smrtno završava, vlasnicima preporučujemo oprez u šetnji i držanju svo­jih ljubimaca. U slučaju da do trovanja ipak dođe, između ostalog, značajna je i - brzina kojom će se stići do veterinara.

Natura broj 9 (oktobar 1996)

Natura Online (17.10.200)