POSVETIMO VIŠE PAŽNJE EDUKACIJI

Jedna slika - hiljadu reči

kraljevo-lovci3

Jedan od problema u lovu, a koji ne smemo gubiti nikada iz vida, je - bezbedno rukovanje oružjem! Na gornjoj fotografiji iz jednog nedavnog lova je 17 lovaca od kojih bi, na osnovu položaja pušaka, dvojica mogla ostati gluva, jedan na mestu mrtav i dvojica teško ranjena u stomak sa mogućim - smrtnim ishodom! Zato apelujemo na medije da više pažnje posvete edukaciji, a lovci odgovornom ponašanju.

Piše Slavoljub Dragišić

Uskoro počinje glavna lovna sezona, priroda odeva zlatnu odoru, zbog suše kukuruzi će biti ranije obrani, pozitivna lovačka trema nastupa, pripreme i pravljenje planova su u toku. Uživaće se u lepom vremenu, druženju i bar privremeno će problemi biti potisnuti. Lepe trenutke beležiće foto-aparati i mobilni telefoni.

Ali, jedan problem u lovu je uvek prisutan i ne smemo ga gubiti nikada iz vida, a to je - bezbedno rukovanje oružjem.

Očekivano ranije skidanje kukuruza će svakako uticati na preglednost, pa zato budimo uvek oprezni. Posebno je važno da pri pozdravljanju i rukovanju u lovu, puške obavezno preklopimo ili ispraznimo. To je deo kulture koju moramo da usvajamo.

Fotografisanje je posebna tema. Nismo bez razloga u više navrata objavljivali uputstvo saradnicima, podvlačeći da nećemo objavljivati priloge i fotografije kojima se urušavaju osnovne norme odnosa prema odstreljenoj divljači i bezbednosti.

Nažalost, čak i stručni časopisi, čija je uloga u ovoj oblasti značajna, mogu da uruše pozitivna nastojanja, a još više autori koji slove za stručnjake za lovačko oružje.

Reportaža o jednom lovu u okolini Kraljeva ima "noseću" fotografiju na kojoj je 17 lovaca od kojih bi, na osnovu položaja pušaka, dvojica mogla ostati gluva, jedan na mestu mrtav i dvojica teško ranjena u stomak sa mogućim - smrtnim ishodom!

Ova fotografija, nedavno objavljena u jednom našem časopisu - dovoljno govori. A mi apelujemo na medije da više pažnje posvete edukaciji, a lovci odgovornom ponašanju.

.........

Glas javnosti (27.9.2009)

Natura Online (8.10.2009)