NAJAVA, PITANJE I ISPRAVKA

Reč urednika Glasa javnosti

Poštovani čitaoci. Tekstovi objavljeni 27. septembra u Glasu javnosti privukli su vašu pažnju, bar prema reakcijama, posebno naslovi "Jedna slika, hiljadu reči" i "Sramota". Bilo je kritika sa elementima upozoravanja ali i podrške...

Dobili smo snimke seče šume, za koju se sumnja da je činjena u vreme jednog od danas čelnih ljudi u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. O nenaplaćenim funkcionerskim lovovima u Srbijašumama, takođe.

Biće interesantno proveriti ove materijale, a planiramo i intervjue sa poslanicima lovcima. Zato nastavite da pratite naše nedeljne strane.

Deo tekstova u današnjem izdanju Glasa javnosti (11.10.2009) je ponovljen jer je u prošlonedeljnom došlo do tehničke greške, a poslednji tekst u serijalu o obuci lovnih pasa će biti objavljen u sledeću nedelju, odnosno 18.10.2009. godine.

*  *  *

Svedoci smo neverovatne kampanje protiv Kurira i Glasa javnosti zbog čega je čak i zakon menjan. U okviru te "demokratske" rabote, Okružno tužilaštvo u Beogradu je pokrenulo istragu zbog navodno, lažnom dokumentacijom podignutog kredita od 22 miliona dinara.

Devedeset hiljada lovaca bi volelo da zna kada će to isto tužilaštvo pokrenuti istragu o pljački slične sume lovačkog novca koja je otkrivena uz našu pomoć pre više od godinu dana?

Urednici nedeljnih strana o lovu i ribolovu Glasa javnosti

Slavoljub Dragišić i Stevan Banković

..........

Glas javnosti (11.10.2009)

Natura Online (12.10.2009)