NAUČNI TALENTI

Veliki uspeh našeg mladog istraživača

U saopštenju Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavljeno je da je Mihajlo Čubrović, stipendista ovog ministarstva, student doktorskih studija na Univerzitetu u Lajdenu, objavio rad u oblasti fizike u najprestižnijem svetskom časopisu "Science", u svojstvu glavnog autora...

Natura Online

Čubrović, koji je prošle godine diplomirao na Fizičkom fakultetu u Beogradu, završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu i redovni je saradnik Istraživačke stanice Petnica, a rad na svom doktoratu u Lajdenu započeo je u januaru ove godine.

Posle samo mesec dana prvi put je predstavio svoje rezultate kolegama i potom je dobio podršku profesora da pošalje rad u prestižni časopis "Science", a u rekordno kratkom vremenu rad je objavljen 24. jula, tako da je Čubrović postao jedan od najmlađih autora radova u ovom časopisu u poslednjih nekoliko decenija.

On je u svom radu povezao veoma kompleksne teorije kao što su teorija struna i kvantna teorija kondenzovane materije i njegovi rezultati su već izazvali veliko interesovanje u svetskoj naučnoj javnosti.

Na predlog Ministarstva i Istraživačke stanice "Petnica" postao je i jedan od najmlađih dobitnika "Tesline nagrade".

Natura Online (7.8.2009)