RIBOLOV

Prirodni mamci - ribe

keder

Ako koristimo ribu (kedera) kao mamac treba voditi računa da, po mogućstvu, bude iz iste sredine (vode) u kojoj živi i riba koju lovimo. Plemenite ribe ne koriste se kao mamac već samo tzv. bela riba i njena mlađ.

Piše Aleksandar Ardeljan

 

Prirodni mamci su životinje, biljke i njihovi delovi koji se mogu koristiti za lov ribe. Svaki ribolovac zna da je ulov prirodnim mamcima mnogo veći nego veštačkim.

Ako koristimo ribu (kedera) kao mamac treba voditi računa da, po mogućstvu, bude iz iste sredine (vode) u kojoj živi i riba koju lovimo. Plemenite ribe ne koriste se kao mamac već samo tzv. bela riba i njena mlađ. Ta riba nije od značaja za privredni ribolov.

Ribe na udici mogu biti žive, što je najbolje za lov, i mrtve, tj. delovi ribe, pri čemu se efikasnost lova znatno smanjuje. Ponekad, međutim, grabljivica bolje "grize" na parče.

Žive ribe se uglavnom koriste za lovna čekanje, na plovak ili na dnu pomoću olovnog tega.

Dužina žive ribice treba da bude između 10 i 12 centimetra ili manja. Ove ribice hvataju se mrežicom  (čerencem) ili na najsitniju udicu. Ako se lovi udicom  treba je pažljivo skidati sa udice da se riba ne povredi kako bi što duže živela. Ribe koje žive u stajaćim i sporotekućim vodama su mnogo otpornije, duže žive na udici i u posudi u kojoj se čuvaju. Ako ih čuvamno u kantici za mamce treba češće menjati vodu da ribe ne uginu zbog nedostatka kiseonika. Kada se ribice u kantici okrenu na trbuh ili počnu da bauljaju znak je da treba promeniti vodu ili, ako postoji mogućnost, ubaciti sveži vazduh.

Kao živi mamac kod nas se koristi beovica, klenić, klen, platika-gavčica, crvenperka, kesega i babuška.

..........

(Iz knjige ribolovačkog-priručnika "Iz mutnog u bistro")

Natura broj 4 (jun 1996)

Natura Online (28.5.2009)