VETERINA: ŠTITNA ŽLEZDA

Hipertireodizam mačaka

Štitna žlezda kontroliše metabolizam organizma, a u slučaju tumora dolazi do povećanja apetita, gubljenja težine i ubrzanog rada srca mačke. To su tri osnovna znaka koja ukazuju na pomenuto oboljenje. Kako lečiti ovo oboljenje?...

Piše BVSc, MRCVS Dragan Tomović, dipl. vet

Veterinarska ambulanta u Velikoj Britaniji je veoma prometno mesto. Prosečno, dnevno se tu pregleda i do 60 životinja tako da se veterinar često susreće i sa veoma zanimljivim slučajevima.

U ovom broju pisaćemo o oboljenju štitne žlezde (hipertireodizam) koje i nije tako retko kod starijih mačaka.

Dugo se smatralo da je problem u slabljenju srčanog mišića jer jedan od uzroka te bolesti su i tegobe srca. Međutim, došlo se do zaključka da je primarni problem adenoma (dobroćudni tumor) štitne žlezde u velikom broju slučajeva.

Štitna žlezda kontroliše metabolizam organizma, a u slučaju tumora dolazi do povećanja apetita, gubljenja težine i ubrzanog rada srca. To su tri osnovna znaka koja ukazuju na pomenuto oboljenje. Krvne analize i česta palpacija (opipavanje) samog tumora potvrđuje dijagnozu.

Postoje dve opcije lečenja: hiruška i konzervativna.

U većini slučajeva vlasnici se odlučuju na hiruški zahvat jer mačke znaju da budu nezahvalni pacijenti, posebno u ovom slučaju gde tablete treba da im se daju svakodnevno do kraja života.

Ubrzanje metabolizma dovodi do slabljenja srčanog mišića što uvećava rizik od anestezije.

Priprema je važna za uspeh operacije, a upotreba inhalacione anestezije smanjuje rizik. Istovremeno, infuzija tokom operacije olakšava posao bubrezima koji kod starijih pacijenata ne funkcionišu optimalno. Istovremeno, organizam ne sme da se preterano opterećuje tečnošću zbog oslabljenog srca. Ravnoteža tečnosti u organizmu je veoma bitna.

Prlikom vađenja tumora svi pokušaji su usmereni ka očuvanju paratireodne žlezde koja je u tesnoj vezi sa štitnom žlezdom jer ona kontroliše metabolizam izuzetno važnog elementa kalcijuma. No, i pored svega navedenog, u većini slučajeva, operacija se završava uspešno, mada je rizik u neposrednoj sprezi sa starošću pacijenta.

Efekat operacije je vidljiv već posle desetak dana kada vlasnik već primećuje povećanje telesne težine i umanjenje apetita mačke.

Preporučujem vlasnicima koji su primetili gore navedene simptome, da odvedu svoje ljubimice na kontrolu.

Natura broj 11 (februar 1997)

Natura Online (13.12.2010)