EKSPERIMENTI

Propolisom protiv stafilokoka

Ulogu propolisa i njegove antimikrobne osobine naučnici su eksperimentalno proveravali. Do kakvih su rezultata došli?

Piše Vlastimir Spasić

O antimikrobnom delovanju propolisa postoji mnogo eksperimentalnih radova, koji se mogu razvrstati u dve grupe: jedni obuhvataju delovanje na gram-pozitivne, a drugi obuhvataju gram-negativne. Delovanje propolisa u veoma malim količinama je mnogo jače na prvu grupu, a na drugu, izuzev kod prostrela, potrebna je mnogo veća koncentracija propolisa, čak i do pet posto. Propolis uništava čak i one mikrobe koji se nalaze u vazduhu.

Kunići zaraženi stafilokokama podeljeni su tri grupe od kojih je jedna bila lečena antibioticima, druga preparatima propolisa, a kao kontrolna, treća grupa nije bila lečena.

U oba slučaja lečenja rezultati su bili pozitivni ali je vremenska razlika u ozdravljenju bila velika. Tako na primer, dok je grupa lečenih antibioticima ozdravila u toku 47 do 55 dana, druga grupa, lečena preparatima propolisa ozdravila je za svega 10 do 15 dana. Inficirana žarišta delovanjem propolisa ubrzo su se u toku lečenja smanjivala, čistila se od nekrotiziranih tkiva, a zatim je došlo do sveže granulacije.

Natura Online (24.3.2009)